Cennik usług

L.P. BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE CENA
1 MOCZ 14zł
2 OB 12zł
3 Morfologia krwi (pełna) 15zł
4 Rozmaz krwi (manualnie) 15zł
5 PT (INR) 12zł
6 APTT 14zł
7 Fibrynogen 18zł
8 D-dimer, ilościowo 47zł
9 Glukoza 12zł
10 Elektrolity (Na, K) 22zł
11 Elektrolity (Na, K, Cl)
12 Sód 15zł
13 Potas 15zł
14 Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 34zł
15 Cholesterol całkowity 11zł
16 Cholesterol LDL – metoda bezpośrednia 14zł
17 Trójglicerydy 15zł
18 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP) 45zł
19 ALT 13zł
20 AST 13zł
21 Fosfataza zasadowa 13zł
22 Bilirubina całkowita 11zł
23 Bilirubina związana (bezpośrednia) 11zł
24 Bilirubina wolna 21zł
25 GGTP 14zł
26 Cholinoesteraza 28zł
27 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 17zł
28 Lipaza 28zł
29 Amylaza 14zł
30 Amylaza trzustkowa 11zł
31 Mocznik 13zł
32 Kreatynina 13zł
33 Klirens Kreatyniny 20zł
34 Cystatyna C 52zł
35 Kwas moczowy 13zł
36 Białko całkowite 13zł
37 Albumina 13zł
38 Proteinogram 28zł
39 Żelazo 14zł
40 Ferrytyna 33zł
41 Wapń całkowity 13zł
42 Chlorki 12zł
43 Fosfor nieorganiczny 12zł
44 Magnez 16zł
45 Wapń zjonizowany 17zł
46 CRP 20zł
47 Prokalcytonina 95zł
48 Aso 18zł
49 Rf 18zł
50
51 Gr krwi 33zł
52 Gr krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) 73zł
53 Gr krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) 46zł
54 P-c.odpornościowe 30zł
55 P-c.odpornościowe identyfikacja 290zł
56 Bezpośredni test antyglobulinowy 12,00 24zł
57 Badanie przedtransfuzyjne 35zł
58 Próba zgodności serologicznej 1 jednostka 38zł
59 Tsh 25zł
60 Ft3 25zł
61 Ft4 25zł
62 T4 26zł
63 T3 26zł
64 Anty TPO 35zł
65 Anty TG 35zł
66 p/c.p. rec. TSH 70zł
67 Tyreoglobulina 37zł
68 Alfa podjednosta h. Glikoproteinowych 125zł
69 Odwrotna trójjodotyronina rT3 140zł
70 Fsh 30zł
71 Lh 30zł
72 Estradiol 30zł
73 Progesteron 32zł
74 Prolaktyna 32zł
75 BHCG total 34zł
76 Hcg wolna podj. Beta 45zł
77 HCG wolna podjednostka beta dla FMF 60zł
78 Pappa dla fmf 60zł
79 Estriol wolny 29zł
80 Pappa 70zł
81 Prisca- raport 130zł
82 Dhea so4 35zł
83 Dhea 42zł
84 Androstendion 40zł
85 Testosteron 28zł
86 Testosteron wolny 53zł
87 Shbg 50zł
88 17-hydroksy-progesteron 36zł
89 Kariotyp- bad.cytogenetyczne 360zł
90 Amh 145zł
91 Inhibina b 140zł
92 Inhibina a 160zł
93 Makroprolaktyna 110zł
94 Transferyna 43zł
95 Witamina B12 40zł
96 Kwas metylomalonowy MMA 270zł
97 Kwas foliowy 40zł
98 Erytropoetyna 40zł
99 TIBC 18zł
100 UIBC 17zł
101 Rozpuszczalny receptor transferyny 78zł
102 Hemoglobina glikowana 32zł
103 Insulina 37zł
104 HOMA-IR 46zł
105 C-peptyd 38zł
106 Pc.p.fosfatazie tyrozynowej 80zł
107 p/c.p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD) 80zł
108 pc.p. transporterowi cynku 260zł
109 Wodorowęglany w surowicy 50zł
110 Parathormon 35zł
111 Kalcytonina 55zł
112 Osteokalcyna 70zł
113 Fosfataza kwaśna ?
114 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 40zł
115 Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 170zł
116 Witamina D3 metabolit 25(OH) 65zł
117 ACTH 38zł
118 Kortyzol 38zł
119 Kortyzol w DZM 35zł
120 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 95zł
121 17-ketosterydy w DZM 95zł
122 Aldosteron 50zł
123 Aldosteron w DZM 48zł
124 Hormon wzrostu 32zł
125 ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) 125zł
126 HE4 84zł
127 PSA całkowity 30zł
128 PSA wolny 55zł
129 Fosfataza kwaśna sterczowa 23zł
130 CEA 35zł
131 AFP 40zł
132 CA 125 50zł
133 CA 15-3 50zł
134 CA 19-9 50zł
135 TPS 70zł
136 CYFRA 21-1 55zł
137 CA 72-4 55zł
138 Beta-2-mikroglobulina 55zł
139 BRCA 1 met. PCR 275zł
140 NSE (Neuroswoista enolaza)
141 BRCA 2 met. PCR 240zł
142 PALB 2 250zł
143 BRCA1 + BRCA2 450zł
144 BRCA1 + BRCA2 + PALB 660zł
145 Czynnik von Willebranda 80zł
146 Czynnik von Willlebranda – aktywność 80zł
147 Antytrombina III, aktywność 48zł
148 Białko C, aktywność 75zł
149 Białko S wolne 75zł
150 Czynnik V Leiden ( met.PCR) 160zł
151 Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) 185zł
152 Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) 220zł
153 Oporność na aktywne białko C 70zł
154 Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden +Mutacja 20210 G-A 290zł
155 genu protrombiny)
156 HBs antygen 23zł
157 HBs przeciwciała 34.00
158 HBe antygen 55zł
159 HBe przeciwciała 55zł
160 HBc przeciwciała całkowite 65zł
161 HBc przeciwciała IgM 65zł
162 HBV met. PCR, ilościowo 185zł
163 HBV met. PCR, jakościowo 100zł
164 HCV przeciwciała 34zł
165 HCV met. PCR, ilościowo 185zł
166 HCV met. PCR, jakościowo 105zł
167 HCV met. PCR, genotypowanie 248zł
168 HAV przeciwciała całkowite 58zł
169 HAV przeciwciała IgM 64zł
170 HIV Ag/Ab (Combo) 32zł
171 HIV test potwierdzenia met. western-blot 360zł
172 HIV met. PCR, ilościowo 210zł
173 HIV met. PCR, jakościowo 200zł
174 Kiła (Treponema pallidum) przeciwciała IgG/IgM 20zł
175 x 38zł
176 Toksoplazmoza IgM 38zł
177 Toksoplazma gondii w płynie z jam ciała met. PCR, jakościowo 170zł
178 Różyczka (Rubella virus) IgG 38zł
179 Różyczka (Rubella virus) IgM 38zł
180 CMV (Cytomegalovirus) IgG 42zł
181 CMV (Cytomegalovirus) IgM 42zł
182 CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 75zł
183 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 460zł
184 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 210zł
185 HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 55zł
186 HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 55zł
187 HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 175zł
188 EBV (Epstein-Barr virus) IgG 50zł
189 EBV (Epstein-Barr virus) IgM 50zł
190 Mononukleoza zakaźna, jakościowo 21zł
191 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 450zł
192 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 175zł
193
194 IgE całkowice 35zł
195 Insulina po obciążeniu 110zł
196 Test OGTT 30zł
197 Kwasy żółciowe całkowite ilościowo 50zł
198 Kał- G. lamblia met. ELISA 35zł
199 Kał- na pasożyty (1 ozn.) 15zł
200 Kał – bad. Ogólne/resztki pokarmowe 18zł
201 Owsiki – wymaz parazytologiczny 13zł
202 kał – rota i adenowirusy 28zł
203 kał pasożyty – ParaseptSF 30zł
204 Kał – norowirusy 75zł
205 Krew utajona w stolcu 15zł
206 Kał – H.pylori (wysoka czułość) antygen (met. CLIA) 98zł
207
208 Kał – kalprotektyna 145zł
209 kał – elastaza trzustkowa 180zł
210
211
212
213
214
215 Mocz – posiew – bad bakteriologiczne 35zł
216 Mocz – posiew – bad mykologiczne 40zł
217 Markery Odczynów Zapalnych i Chorób Reumatologicznych
218 IgA 26zł
219 IgM 26zł
220 IgG 26zł
221 Immunoglobulina IgA, IgM, IgG 75zł
222 Panel pokarmowy Euroline (21 alergenów)/20? 150zł
223 F79 – gluten (gliadyna) IgE 40zł
224 F2 – mleko krowie IgE 40zł
225 PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy 30zł
226 Anca (pANCA i cANCA) met. IIF – p-ciała p. antygenom cytoplazmy neurofilów 80zł
227 Anty-tTG w kl. IgA – p/c. p. transglutaminazie tkankowej 80zł
228 Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID 135zł
229 G.lamblia IgM i IgG 89zł
230 Glista ludzka IgG 30zł
231 Panel TORCH 10 patogenów IgG () 140zł
 • Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo 130 zł
 • Cytologia cienkowarstwowa (LBC) 120 zł
 • Cytologia ginekologiczna 50 zł
 • Cin Tec 250 zł
 • LBC+CINTec 380 zł
 • LBC+CINTec+HPV 550 zł
 • Cytologia LBC+HPV 300 zł
 • HPV HR DNA, 14 typów: 16, 18, inne(31,33,35,39,45,51,52, 56,58,59,66,68) met. real time PCR, jakościowo 200 zł
 • Inny materiał (bad. mykol.) 50 zł
 • Inny materiał posiew (bad. bakter.) 50 zł
 • Mocz – badanie ogólne 6 zł
 • Panel urogenitalny 6 patogenów: Ch.trachomatis i inne 350 zł
 • Trichomonas Vaginalis 80 zł | c.o. 10 dni
 • Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter. tlenowe) 50 zł
 • Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter. beztlenowe) 60 zł
 • Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.) 50 zł
 • Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) 70 zł
 • Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) 70 zł
 • Wymaz z pochwy (bad. bakter.) 50 zł
 • Wymaz z pochwy (bad. mykol. tlenowe) 50 z
 • Wymaz z pochwy (bad. mykol. beztlenowe) 60 zł
 • GBS z pochwy + odbytnica 100 zł
 • HPV HR DNA, 28 typów 300 zł
 • HPV HR DNA, 30 typy 350 zł
 • HPV HR DNA, 49 typów 450 zł
 • USG jamy brzusznej – 200 zł
 • USG piersi – 200 zł
 • USG tarczycy – 200 zł
 • USG tkanki miękkiej/ podskórnej/ przepuklin – 200 zł
 • USG układu moczowego – 200 zł
 • USG węzłów chłonnych pachowych – 200 zł
 • USG węzłów chłonnych pachwinowych – 200 zł
 • USG węzłów chłonnych szyjnych – 200 zł
 • Analiza składu ciała – 50 zł
 • Wstępna konsultacja dietetyczna (60 min) – 150 zł
 • 14- dniowy plan indywidualnej opieki dietetycznej – podstawowy (dla pacjentów zdrowych, w celu normalizacji masy ciała) 200 zł
 • 14- dniowy plan indywidualnej opieki dietetycznej – kliniczny (dla pacjentów z problemami zdrowotnymi, w celu poprawy stanu zdrowia oraz normalizacji masy ciała) – 300 zł
 • Konsultacja kontrolna – 130 zł
 • Wodorowy test oddechowy – samodzielne badanie z wynikiem – 220 zł
 • Wodorowy test oddechowy – badanie z wynikiem + konsultacja z omówieniem wyniku + zalecenia – 280 zł
 • Indywidualny Trening Żywieniowy – 30 min. – 75 zł
 • Konsultacja gastroenterologiczna – 220 zł
 • Wizyta ginekologiczno-położnicza – 180-220 zł
 • USG narządu rodnego – 150-200 zł
 • Wizyta + USG (pakiet) 300-380 zł
 • Kolposkopia – 250 zł
 • Kolposkopia + biopsja – 600 zł
 • Biopsja aspiracyjna endometrium – 360 zł
 • Prowadzenie ciąży – 180-220 zł
 • USG wczesnej ciąży (do 10. tyg.) – 150-200 zł
 • Prowadzenie ciąży + badanie USG – 300-380 zł
 • Cytologia klasyczna +50 zł dopłaty do ceny konsultacji
 • Cytologia płynna LBC +120 zł dopłaty do ceny konsultacji
 • Monitoring cyklu owulacyjnego – 80 zł
 • Założenie implantu antykoncepcyjnego – 400 zł
 • Usunięcie implantu antykoncepcyjnego – 300 zł
 • Założenie wkładki wewnątrzmacicznej – 400 zł
 • Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej – 300 zł
 • Założenie wkładki antykoncepcyjnej hormonalnej (cena z wkładką) – 1000 zł
 • Pobranie wycinka + badania histopatologiczne – od 360 zł
 • Elektrokoagulacja kłykcin kończystych – od 400 zł
 • Powiększenie punktu G od 1500 zł
 • Modelowanie warg sromowych (kwas hialuronowy Desirial 2ml) 2500 zł
 • Labioplastyka – chirurgiczna korekcja warg sromowych (radiofrekwencja) jedna warga 2000 zł/ obie wargi 3000 zł
 • Konsultacja kardiologicza u lekarza specjalisty – 200 zł
 • Echo serca wykonane przez lekarza specjalistę – 180 zł
 • Konsultacja kardiologiczna + echo serca (pakiet) – 350 zł
 • Konsultacja kardiologiczna + ekg (pakiet) – 250 zł
 • Konsultacja kardiologiczna + echo serca + ekg (pakiet) – 400 zł
 • Badanie EKG – 75 zł
 • Konsultacja ortopedyczna – 200 zł
 • Gardasil 9 – 9-walentna szczepionka przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego (cena obejmuje kwalifikację lekarską, podanie oraz koszt preparatu) – 650 zł
 • Wszystkie teleporady w cenie konsultacji stacjonarnych +5 zł prowizji pośrednika płatności błyskawicznych.